Vietnamese English

Khám phá thế giới của Tiêu chuẩn kỹ thuật: Khái niệm và lợi ích

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật là gì

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical standard) là hệ thống các quy tắc hoặc yêu cầu được đề ra để đánh giá các hệ thống kỹ thuật khác.

Nó thiết lập các yêu cầu cho một sản phẩm cụ thể, nguyên vật liệu, hệ thống hay dịch vụ, hoặc miêu tả chi tiết một phương pháp hay trình tự cụ thể, quy chuẩn về trang phục lao động hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, quá trình và các ứng dụng thực hành.

Các tiêu chuẩn này tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thương mại quốc tế bằng cách đảm bảo chất lượng, hệ thống các yếu tố, sản phẩm và dịch vụ.

Chúng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu suất hoạt động và cải thiện mức độ an toàn.

Một tiêu chuẩn kỹ thuật là một chỉ tiêu thành lập hoặc yêu cầu liên quan đến các hệ thống kỹ thuật. Nó thường là một tài liệu chính thức thiết lập kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, phương pháp, quy trình và thực tiễn.

Tiêu chuẩn được phát triển và định hướng thông qua quá trình trao đổi và thống nhất ý kiến giữa các chuyên gia kỹ thuật, các bên liên quan bao gồm các chủ doanh nghiệp, nhà tiêu dùng và các nhóm ngành môi trường khác.

Một số tiêu chuẩn hiện hành không phải luôn hữu ích và luôn chính xác, nó chỉ mang tính chất tham khảo. Ví dụ, một sản phẩm đáp ứng theo một tiêu chuẩn cụ thể, nó vẫn không thể đảm bảo sẽ phù hợp với những mục đích sử dụng khác. Người dùng sản phẩm hay dịch vụ đó có trách nhiệm xem xét lại các tiêu chuẩn hiện hành, xem xét theo một chuẩn đúng, tuân thủ theo nó và sử dụng sản phẩm một cách đúng đắn và đúng mục đích.

Các tiêu chuẩn thường được xem xét và cập nhật thường xuyên. Nói một cách chính xác, phiên bản gần nhất của các tiêu chuẩn đã được ban hành này được sử dụng hoặc dùng để tham khảo.

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế, một tiêu chuẩn phù hợp sẽ là giải pháp hữu hiệu cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp có mong muốn đạt dc sự phát triển chung, vì vậy cần có một quyết định thống nhất  trong tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Tiêu chuẩn kỹ thuật như kim chỉ nam cho các doanh nghiệp hoặc nhà sản xuất định hướng theo, dựa vào đó để phát triển hướng đi cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn chung.

2. Tại sao lại cần tiêu chuẩn kĩ thuật

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật có nhiệm vụ chính là đẩy mạnh sự phát triển các vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ quốc tế. Việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích lợi và có tính hiệu quả cao. Vì vậy, hệ thống tiêu chuẩn này được áp dụng cho nhiều tổ chức, loại hình và quy mô cũng như sản phẩm. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật khi triển khai trong các tổ chức/doanh nghiệp sẽ giúp giá trị của doanh nghiệp trước cộng đồng quốc tế được nâng cao hơn. Cải thiện và nâng cao mức độ tin cậy cũng như hình ảnh cho sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Cải tiến quy trình, dây chuyền sản xuất, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất và lãng phí tài nguyên.

Vì thế tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết trong quá trình sản xuất, vận hành dây chuyền và đưa các sản phẩm ra thị trường.

3. Tổ chức cấp chứng chỉ kỹ thuật 

Tổ chức chứng nhận kỹ thuật là một tổ chức hoặc cơ quan được ủỵ quyền và có khả năng thấm định, kiểm tra và xác nhận rằng một doanh nghiệp hoặc tổ chức đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu được quy định trong các tiêu chuẩn ISO, UL, EIC,…Tổ chức chứng nhận kỹ thuật có nhiệm vụ đánh giá tính tuân thủ của doanh nghiệp đối với các tiêu chuẩn và quy trình quản lý cụ thể, sau đó cấp chứng nhận chứng minh rằng doanh nghiệp đã đáp ứng các yêu cầu này. Và cơ quan cấp chứng nhận kỹ thuật phải có tính pháp lý rõ ràng, được cấp phép của nhà nước và đáp ứng các tiêu chuẩn về quốc tế 

Tổ chức chứng nhận kỹ thuật thường phải có kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng và quy trình đánh giá, kiểm tra. Các tổ chức chứng nhận cần phải có đội ngũ chuyên gia có khả năng thực hiện các cuộc kiểm tra thực tế và xác minh thông tin từ doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và khách quan trong quá trình đánh giá.

Việc có chứng nhận kỹ thuật từ một tổ chức chứng nhận đáng tin cậy giúp xác thực và chứng minh rằng doanh nghiệp đã thực hiện các quy trình quản lý chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tạo sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía khách hàng, đối tác và người tiêu dùng. Do đó, quý doanh nghiệp nên tìm hiểu năng lực của tố chức chứng nhận thật kỹ càng.

Dưới đây là một vài tổ chức cấp chứng chỉ kỹ thuật tại Việt Nam:

  • + Tổ chức BSI
  • + Tổ chức SSG
  • + Bureau Veritas
  • + Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1 (QUATEST 1)
  • + Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2 (QUATEST 2)
  • + Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3)
  • + ACS Registrars
  • + Tổ chức NQA Anh Quốc

4. Các tiêu chuẩn kĩ thuật dành cho ngành sản xuất ô tô

Tham khảo: Các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho ngành sản xuất ô tô

Bình luận của bạn
Zalo GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family telephone GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family 0936093289