Vietnamese English

Thuật ngữ để kiểm tra độ tin cậy

Với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội và khoa học công nghệ, các yêu cầu về độ tin cậy của sản phẩm trở thành một phần quan trọng của chất lượng sản phẩm. Để hiểu rõ hơn về điều này, bạn có thể tham khảo các thuật ngữ để kiểm tra độ tin cậy bên dưới:

Gia tốc kế: Một bộ chuyển đổi đo gia tốc. Thông thường dựa trên công nghệ điện áp điện tử, thiết bị cung cấp điện áp đầu ra tỷ lệ thuận với gia tốc tại vị trí và theo hướng xác định của thiết bị. Thông thường, một số được gắn vào UUT trong suốt quá trình và được sử dụng để giám sát phản hồi của UUT đối với đầu vào rung từ bàn.

Cặp nhiệt điện điều khiển không khí: Cặp nhiệt điện cung cấp phản hồi nhiệt độ không khí cho hệ thống kiểm soát nhiệt buồng. Tùy thuộc vào cài đặt hệ thống điều khiển, cặp nhiệt điện điều khiển không khí có thể hoạt động như bộ điều khiển giới hạn an toàn nhiệt độ hoặc làm cặp nhiệt điện điều khiển cho hệ thống.

Rung ở mức độ thấp xen kẽ: Còn được gọi là "Rung được điều chế" hoặc "Rung lắc": Một quy trình kiểm tra độ rung thường được giới thiệu trong HALT (Thử nghiệm tuổi thọ gia tốc nhanh) Độ rung ở mức đầu vào từ 30 GRMS trở lên. Vào cuối mỗi lần dừng rung và kiểm tra chức năng, mức độ rung giảm xuống 5 GRMS và một thử nghiệm chức năng hoàn chỉnh được tiến hành mà không cần chờ dừng ở mức đó. Sau đó, mức độ rung được tăng lên mức bước tiếp theo. Rung động ở mức độ thấp xen kẽ sẽ giúp phát hiện chế độ lỗi được hình thành ở mức GRMS cao hơn, nhưng không thể phát hiện được ở mức đó và cũng không thể phát hiện được khi UUT ở trạng thái nghỉ. Tuy nhiên, mức độ rung thấp có thể khiến chế độ lỗi có thể được phát hiện. Một số loại mối hàn bị nứt, bao gồm cả các vấn đề về mối hàn xuyên lỗ, có thể được xác định theo cách này.

Rung băng thông rộng: Rung động chứa năng lượng trên dải tần số rộng (tức là 10 Hz đến 5 kHz hoặc cao hơn).

Hành động khắc phục (CA): Một thay đổi được thực hiện trong thiết kế hoặc quy trình để loại bỏ điểm yếu hoặc sai sót của sản phẩm. Hành động khắc phục có thể bao gồm những thay đổi về bộ phận hoặc nguồn nguyên liệu, thiết kế sản phẩm và thay đổi quy trình sản xuất.

Giới hạn phá hủy (DL): Mức ứng suất trong đó lỗi được xác định và chức năng UUT không được phục hồi khi ứng suất giảm. Loại lỗi này còn được gọi là lỗi cứng. Ứng suất theo bước rung sẽ cho thấy Giới hạn phá hủy rung (VDL), trong khi ứng suất theo bước nhiệt nguội sẽ cho thấy Giới hạn phá hủy dưới (LDL) và ứng suất theo bước nhiệt nóng sẽ cho thấy Giới hạn phá hủy trên (UDL).

Máy Rung ED (Điện động lực): Một hệ thống rung bao gồm cấu trúc bàn được kết nối với phần ứng bằng sắt được bao quanh bởi một cuộn dây. Cuộn dây này được ngăn cách bởi một khe hở không khí với cuộn dây thứ hai trong thân hệ thống máy lắc. Dòng điện được điều khiển được truyền qua các cuộn dây để tạo ra một lực điện từ giữa chúng làm di chuyển bàn theo một trục. UUT được gắn vào cấu trúc bảng. Nội dung quang phổ và thời gian thực của lực truyền động được kiểm soát cụ thể để đáp ứng cấu hình rung mong muốn.

Biến đổi Fourier nhanh (FFT): Một thuật toán mô tả tín hiệu thời gian thực theo tần số thành phần của nó. Được sử dụng trong phân tích rung động để cung cấp thông tin cường độ và tần số về các thành phần tần số của tín hiệu gia tốc.

Kiểm tra chức năng: Kiểm tra UUT để đo chức năng, hoạt động của UUT và các tham số quan trọng để xác định xem UUT có không hoạt động theo thông số kỹ thuật hay đã xảy ra sự xuống cấp trong UUT hay không. Thử nghiệm này có thể chẩn đoán nội bộ. Thử nghiệm chức năng phải được thực hiện trong suốt quá trình chịu ứng suất nhiệt và rung của thử nghiệm HALT (Thử nghiệm tuổi thọ tăng tốc cao).

GRMS: Mức RMS (Root Mean Square) của tín hiệu gia tốc, được chuẩn hóa thành giá trị gia tốc do trọng lực. GRMS được đo trên dải tần số xác định, tùy thuộc vào tần số cắt của bộ lọc ở mức tăng tốc. GRMS có thể được đo cả trong miền thời gian, sử dụng mạch chuyển đổi RMS tương tự và thông qua lấy mẫu và phân tích FFT, sau đó tính căn bậc hai của diện tích dưới đường cong Mật độ phổ công suất, cắt ở tần số mong muốn (Hình GRMS thường được sử dụng như một phép đo năng lượng rung động có trong tín hiệu rung lặp đi lặp lại. Đối với rung động từ máy RS, ngưỡng tần số được sử dụng thường là 5 kHz.

HALT (Thử nghiệm tuổi thọ tăng tốc cao), còn được gọi là "thử nghiệm HALT": Một quy trình sử dụng phương pháp tiếp cận ứng suất từng bước để khiến UUT chịu các ứng suất nhiệt và rung ở các loại và mức vượt quá những gì nó có thể thấy trong sử dụng thực tế, nhưng sẽ nhanh chóng tạo ra các chế độ lỗi, cho phép chúng được phát hiện và sửa chữa. Các ứng suất được áp dụng bao gồm nhiệt độ cực cao, tốc độ tăng nhiệt cực cao, độ rung 6DoF (Mức độ tự do) RS (Sốc lặp đi lặp lại) và sự kết hợp của các ứng suất này.

HASS (Highly Accelerated Stress Screen) :Một màn hình sản xuất sử dụng các kỹ thuật tăng tốc tương tự như HALT, nhưng bị giảm chất lượng. Mục đích của nó là giám sát các sai lệch trong quá trình sản xuất bằng cách sàng lọc các đơn vị sản xuất.

Phát triển HASS: Một quy trình được sử dụng để xác định và xác định màn hình thử nghiệm sản xuất hồ sơ HASS thích hợp

HASS Profile: Nhiệt độ, độ rung.

Liên hệ GPower Việt Nam để được tư vấn chi tiết thông tin về các thiết bị thử độ tin cậy chuyên dụng

Bình luận của bạn
Zalo GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family telephone GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family 0936093289