Vietnamese English

Thử nghiệm Pin Li-on: Nguyên lý, phương pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật

Thử nghiệm Pin lithium - ion là một trong những bước quan trọng trong việc xác định các tính năng, dung lượng cũng như tính an toàn của Pin trong quá trình sử dụng. Pin Lithium-ion sẽ được tiến hành thử nghiệm theo các tiêu chuẩn bắt buộc hoặc không bắt buộc đối với mỗi thị trường trước khi được phép bán tại đó.

1. Nguyên lý thử nghiệm pin Li-on

Thử nghiệm pin là mô phỏng các điều kiện môi trường (nóng, lạnh, ẩm, sương muối…), tái tạo các điều kiện không an toàn cho pin (va đập, rơi vỡ, sạc xả quá mức, cháy nổ…) có kiểm soát để thử nghiệm hoạt động của pin. 

Hệ thống tái tạo môi trường, điều kiện không an toàn cho pin sẽ được xây dựng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế, theo các phép thử cụ thể khi đo kiểm pin, bằng các thiết bị chuyên dụng có độ tin cậy cao.

2. Các phương pháp thử nghiệm pin Li-on

2.1. Safety testing - Thử nghiệm an toàn

Đây là thử nghiệm để đảm bảo tính an toàn của Pin trong quá trình vận chuyển và sử dụng. Thử nghiệm sẽ mô tả lại các tình huống xấu, các trường hợp rủi ro có thể xảy ra trên thực tế

Một số bài thử nghiệm an toàn - Safety testing: 

 • - External short circuit protection

 • - Overcharge protection test

 • - Over-discharge protection test

 • - Drop Test

 • - Crush Test

 • - Overcharge protection test

 • - Fire resistance test

2.2. Performance testing - Thử nghiệm tính năng

Đây là thử nghiệm để đảm bảo tính năng của Pin hoạt động đúng so với thiết kế ban đầu. Thử nghiệm sẽ cho thấy kết quả của Pin trên thực tế có tốt hay không.

Một số bài thử nghiệm tính năng - Performance testing:

 • - Discharge capacity at room temperature

 • - Standard charging

 • - Standard Discharge

 • - Super Fast Charge

 • - Cycle life endurance test

 • - Temperature step test 

2.3. Durability and environment testing - Thử nghiệm độ bền và môi trường

Đây là thử nghiệm để kiểm tra độ bền của Pin theo thời gian và trong các điều khiện hoạt động khắc nhiệt khác nhau. Bài thử nghiệm sẽ cho chúng ta biết tuổi thọ của Pin trong các điều kiện hoạt động khác nhau.

Một số bài thử nghiệm độ bền và môi trường - Durability and environment testing:

 • - Thermal Cycling

 • - Temperature shock

 • - Salt spray test

 • - Soaking test

 • - Pack/module mechanical shock 

 • - Tightness test

 • - IPX7/ IPX9K/ IP6KX

 • - Rotation test

3. Các tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng khi thử nghiệm pin

Tham khảo: 11 tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho pin Lithium

4. Các thiết bị thử nghiệm pin hiện GPower đang cung cấp trên thị trường

Tham khảo: Các thiết bị thử nghiệm pin chuyên dụng

Tham khảo

Bình luận của bạn
Zalo GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family telephone GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family 0936093289